Портал города Тальное.
Место встречи жителей и гостей города.

 
Тальное » Материалы за Август 2012 года
на правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Поновлення "МЕРЕЖА_М" в.1.5.3.30

Програма МЕРЕЖА_М (Payments)14.08.2012 року в УДКСУ у Тальнівському районі Черкаської області надійшло поновлення до програми "МЕРЕЖА_М" версія 1.5.3.30.

Зміни:

- вiдповiдно 57 наказу МФУ зi змiнами внесено виправлення в друкованi форми iндивiдуального
кошторису, плану асигнувань та довiдки про змiни.
- додано друковану форму "Зведення показникiв спецфонду" при друцi iндивiдуального кошторису.
- при формуваннi даних кошториса та довiдок додано можливiсть вибору КЕКВ 3000.
- змiнено шаблон zzdbri.dbf.
- поновлено довiдники.
- в помiсячному планi асигнувань (IНДИВ. КОШТОРИС) змiнено формат друку рядка <Усього> для вiдображення сум з копiйками.
- внесено змiни до процедури формування реєстрiв змiн зведення показникiв спецiального фонду для можливостi друку загальних пiдсумкiв по КВК, КПКВК та КЕКВ у випадку, коли суми змiн вцiлому по реєстру нульовi.
- в довiдцi про змiни до плану асигнувань (IНДИВ. КОШТОРИС) змiнено формат друку рядка <Усього> для вiдображення сум з копiйками.
- додано друк рiчного кошторису для повернення кредитiв.
- внесено змiни в довiдник бюджетiв: додано поле NaVk Char(50) для запису найменування розпорядника коштiв мiсцевого бюджету. Ця iнформацiя використовується в друкованих формах при вiдображення назви вiдомчої класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв.
- внесено змiни в звiти "Довiдка про змiни до кошторису на ___ рiк" та "Довiдка про змiни до плану асигнувань (за винятком надання кредитiв з бюджету) загального фонду бюджету на ___ рiк".
-внесено змiни в друкованi форми реєстрiв бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань вiдповiдно до наказу МФУ вiд 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрацiї та облiку бюджетних зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв в органах Державної казначейської служби України".
-внесено змiни до екранної та друкованої форми реєстру бюджетних фiнансових зобов'язань вiдповiдно до наказу МФУ вiд 02.03.2012 № 309: в екраннiй формi "термiн погашення бюджетного фiнансового зобов'язання" та "дата прийняття розпорядником бюджетних коштiв до виконання бюджетного фiнансового зобов'язання" розмiщено в роздiлi "Примiтки". В формi для друку значення цих полiв виводяться в графi "Примiтка" через кому.
- в друкованих формах реєстрiв зобов'язань та фiнансових зобов'язань для мiсцевого бюджету код КВК вiдображається 2 знаками.

Для поновлення, необхідно замінити файли новими (з архіву) та одноразово виконати програму MdstBudg.exe.
Скачати архів: upd_1.5.3.30.zip [2.83 Mb] (cкачиваний: 220)

По питаннях встановлення версії, звертатись по тел. 3-00-93.