Портал города Тальное.
Место встречи жителей и гостей города.

 
Тальное » Новости » Як на Черкащині використовувались кошти держбюджету на наукові дослідження
на правах рекламы

Як на Черкащині використовувались кошти держбюджету на наукові дослідження

Автор: Алексей Хвалебный от 15.04.2009 11:36
 (голосов: 0)
altПро це дізнавалися фахівці КРУ у Черкаській області під час нещодавнього аудиторського дослідження. Дослідження показало, що окремі фактори не дозволяють підвищити рівень впровадження результатів наукових та науково-технічних робіт. Одним з таких факторів є недосконалість нормативно-правової бази з планування, виконання, контролю за виконанням наукових та науково-технічних робіт. Зокрема, законодавчо визначені терміни не орієнтовані на впровадження результатів у суспільне виробництво ні фундаментальних, ні прикладних досліджень та розробок. Закон дає визначення наукової діяльності та науково-технічної діяльності, але прийняті на його виконання нормативно-правові акти не визначають цілі наукової та науково-технічної діяльності. Зокрема, відсутня система критеріїв, за якими необхідно порівнювати результати наукової діяльності. Через це, замість того аби спрямовувати бюджетне фінансування виключно на успішні та необхідні проекти, замовниками нерідко проводилось фінансування наукової діяльності, яка давно вивчена. Так, відповідно до угод укладених між Інститутом кормів Української академії аграрних наук та Інститутом агропромислового виробництва у 2006 році, останній по науково-технічній програмі «Кормовиробництво» брав на себе завдання розробити технологію створення багаторічних укісно-пасовищних травостоїв для виробництва високоякісних кормів в умовах нестійкого зволоження Лісостепу. Вся вартість робіт складала 56,9 тис.грн. Протягом 2007 та 2008 років Інститут АПВ продовжував розробляти вищеназвані технології. У 2007 році на ці дослідження Інституту АПВ спрямовано 71,8 тис.грн., а у 2008 році – 30 тис.грн. За результатами досліджень 2007 року стало написання звіту, висновки якого ідентичні з висновками звіту 2006 року. Тобто, частина коштів була витрачена на підтвердження результатів, які вже було досягнуто (подібні висновки мають і звіти за 2007 та 2008 роки). Натомість у звіті не акцентовано, завдяки чому збільшиться урожайність зеленої маси. На думку аудиторів, розроблення вищеназваної технології може тривати десятки років. 
Аудитори з’ясували, що фінансування установ на здійснення фундаментальних та прикладних досліджень та розробок фактично орієнтовано на утримання самої установи, або виконання її статутних завдань, а не на отримання нових знань. Така ситуація, скажімо, виникла при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень в Національному дендрологічному парку «Софіївка». За період дослідження НДП "Софіївка" було завершено 2 фундаментальних дослідження за темами: "Вивчення еколого-біологічних особливостей інтродукованих у Правобережному Лісостепу України деревних і трав`яних рослин та використання їх в культурі" та "Вивчення генофонду рослин дендропарку "Софіївка" та розробка біотехнологій для розмноження і збереження рідкісних і зникаючих рослин". Результатами кінцевої роботи стали нові методи теорій та заключні наукові звіти, які здавалися до відділення загальної біології НАН України. Подальше їх застосування в НДП «Софіївка» не прослідковується. Але аналіз цих тем показав, що в рамках зазначених досліджень проводилося утримання експозиційної зони парку. Так, наприклад, мета роботи по завершеному фундаментальному дослідженню за темою «Вивчення еколого-біологічних особливостей інтродукованих у Правобережному Лісостепу України деревних і трав`яних рослин та використання їх в культурі» – це узагальнення, критичне опрацювання існуючих технологій розмноження та нові дослідження еколого-біологічних особливостей інтродукованих і аборигенних декоративних рослин на предмет доцільності їх використання в озелененні і паркобудуванні Правобережного Лісостепу України. В рамках зазначеної теми проводилося відновлення паркових ландшафтів та створювалися нові експозиційні ділянки (створена паркова зона площею понад 50 га, де зосереджено основний фонд зразків).
Мету роботи другого дослідження визначено як узагальнення відомостей про динаміку колекційного фонду НДП «Софіївка» та розроблення теоретичних основ селекційно-генетичного удосконалення рослин з використанням методів біотехнології. Одним із результатів виконання теми стало збагачення колекційного фонду парку на 919 зразків рослин, які було поширено на території парку. Тож, в рамках виконання фундаментальних наукових досліджень одержувалися не лише нові знання, а й проводилося утримання території самого парку та збільшення його колекції. 
Відповідно до статуту, одним із основних напрямів діяльності НДП «Софіївка» є збереження в штучних умовах у зоні південної частини Правобережного Лісостепу України колекцій живих рослин, у тому числі рідкісних і зникаючих видів, а також насаджень і ландшафтних композицій парку. Однак на збереження та забезпечення належного функціонування НДП «Софіївка», що становить Національне надбання (колекції рослин), затверджуються незначні видатки (2005 рік – 30 тис.грн., 2006 рік – 35 тис.грн., 2007 рік – 74,4 тис.грн., 2008 рік – 110 тис.грн.).
За результатами дослідження аудиторська група внесла ряд пропозицій.